Scholing via Apeldoorn werkt mee

Informatie

Wil je als deelnemer aan Apeldoorn werkt mee beter worden in je vak zodat je een stap verder kunt komen?

Via het Centrum Apeldoorn werkt mee kun je mogelijk financiële ondersteuning krijgen hierbij.

De opleiding of cursus kan vergoed worden als:
  • dit bijdraagt aan de ontwikkeling van vakvaardigheden (zowel op als naar en trede).
  • scholing onderdeel is van je persoonlijke plan.
  • het niet mogelijk is om gebruik te maken van reguliere scholings- en onderwijsmogelijkheden.
Een paar voorbeelden:
  • Jan werkt nu in een Apeldoorn werkt mee – traject en wil binnenkort aan de slag als hovenier. Hiervoor moet hij kunnen werken met bosmaaier en motorkettingzaag en heeft hij een VCA- certificaat nodig.
  • Bianca werkt bij een werkplek in de logistiek en wil graag een praktijkverklaring MBO op niveau 1 halen zodat zij verder kan in de logistieke branche.
  • Wesley doet schoonmaakwerkzaamheden via een traject op trede 3. Hij wil graag een stap maken naar trede 4 en zijn vakvaardigheden in de schoonmaak verder ontwikkelen. Jan gaat de erkende branche opleiding SVS volgen.

Als je nog niet weet of een opleiding of cursus iets voor jou is kunnen wij met je meekijken of doorverwijzen naar het Leerwerkloket voor een uitgebreid adviesgesprek.

Wil je meer informatie of een opleidingsaanvraag doen? Neem contact op met het Centrum Apeldoorn werkt mee via Stuur een e-mail naaropleiden@apeldoornwerktmee.nl of één van de consulenten.

Aanvraagformulier

Via dit formulier kun je financiële ondersteuning voor scholing aanvragen. Je ontvangt zo snel mogelijk bericht van het Centrum Apeldoorn werkt mee over de beslissing.

Doe de aanvraag in overleg (of samen) met je contactpersoon van de gemeente of je ondersteuner van jouw werkplek!