Apeldoorn werkt mee voor aanbieders

Introductie

Welkom op de website van Apeldoorn werkt mee. Op deze website staan de werkplekken van de aanbieders van Apeldoorn werkt mee. Inwoners van 18 tot de pensioenleeftijd kunnen op deze werkplekken de ondersteuning krijgen, die zij nodig hebben om weer aan de slag te gaan en mogelijk op termijn de stap naar betaald werk te maken. Inwoners kunnen zoeken op branche, nabijheid, ontwikkelings- en ondersteuningsmogelijkheden.

Een centraal uitgangspunt van Apeldoorn werkt mee is ‘zo regulier mogelijk’. Ook het leveren van een bijdrage aan de maatschappij is werk en daarom spreken we op de site over werkplekken. Het gaat bij Apeldoorn Werkt Mee wel altijd om onbetaald werk en inwoners die gemotiveerd zijn om (weer) aan de slag te gaan.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Centrum Apeldoorn werkt mee.

Vragen en antwoorden over Apeldoorn werkt mee

Bekijk de veelgestelde vragen voor meer uitleg en praktische informatie

Oproep melden van onderaannemers

We constateren steeds vaker dat er onderaannemers binnen Werkt mee worden ingezet die niet bekend zijn bij de Zorgregio/ gemeente Apeldoorn. Het inschakelen van een derde is toegestaan voor de opdrachtnemer, mits vooraf voor het inschakelen van de beoogde derde schriftelijke toestemming is verleend door de opdrachtgever. We roepen u op om eventuele onderaannemers die worden ingezet voor Apeldoorn Werkt Mee, maar nog niet zijn gemeld bij de Zorgregio, alsnog te melden.

Ingevolge van artikel 3.8 lid 1 van de Algemene Voorwaarden Sociaal Domein (Annex 1) bent u verplicht om een onderaannemer te melden en toestemming te verkrijgen voordat de onderaannemer mag worden ingezet. Mocht u een onderaannemer inzetten, die nog niet bij ons gemeld is, dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk via VendorLink aan de Zorgregio te melden. Denk eraan dat ook ingehuurde zzp’ers gelden als onderaannemer.

Melden via VendorLink

In VendorLink dient u bij ‘’ in het veld Onderaannemer te vermelden met welke onderaannemer u samenwerkt en bij ‘overige certificaten’ dient u de volgende documenten te uploaden:

  • KvK-uittreksel onderaannemer
  • UEA-formulier ingevuld en getekend door onderaannemer
  • UEA-formulier ingevuld en ondertekend door uw organisatie

Het juiste UEA-formulier kunt u  hier vinden op de website van de Zorgregio.

Mocht het uploaden niet lukken, dan kunt u de documenten mailen naar: cb-zorgregio@apeldoorn.nl

Soms kunnen er aanvullende vragen gesteld worden vanuit de Zorgregio.

Gevolgen

Mocht u een onderaannemer inzetten, die niet is gemeld bij de Zorgregio, dan bent u officieel in gebreke.

Vragen

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze contractbeheerders via cb-zorgregio@apeldoorn.nl

Inwoner zoekt werkplek!

Soms kunnen we in het huidige aanbod niet meteen een passende werkplek vinden voor een inwoner. Vaak kunnen aanbieders deze werkplek wel creëren. Kijk op deze pagina of je mogelijkheden ziet voor bepaalde inwoners die een werkplek zoeken.